banner

BLOG

OSOBNÍ NÁZORY, RADY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, 
KTERÉ POMOHOU NEJEN VÁM,
ALE I VAŠEMU PODNIKÁNÍ. 

Jan Mareš se oblasti ekonomiky a financí věnuje přes dvacet let. Vystudoval ji a po získané praxi v leasingové společnosti se rozhodl samostatně podnikat jako ekonomický poradce. Později, v roce 2002, založil firmu MARFIN Consulting a z podnikání o jednom člověku se najednou stala práce týmu lidí zastřešujícího komplexní služby správy účetnictví, mezd, daní, ekonomického a finančního poradenství. Jak sám říká, čísla ho baví, neboť mají jasnou logiku a rovnice nabízí vždy konkrétní řešení. V rozhovoru mimo jiné prozradil, jaké byly jeho podnikatelské začátky, čeho si na spolupráci s klienty cení nebo proč se rozhodl psát blog, který nemá s ekonomickou sférou zdánlivě nic společného.


Jaké byly vaše profesní začátky?

V roce 1991 jsem dostudoval ekonomiku na univerzitě a přemýšlel, co dál dělat. Bylo to krátce po revoluci, trh se otevíral, a já si řekl, že to zkusím také. Napadlo mě pronajmout si prostor přímo na koleji, kde jsem předtím jako student bydlel. Zašel jsem tedy na tamní správu a hříčkou osudu jsem odcházel s nabídkou pracovat jako provozní ředitel kolejí.

Počkejte, takhle jednoduché to zase nebylo, že ne?

Ale ano. Na správě jsem totiž náhodou potkal svou bývalou spolužačku ze školy, která vystudovala dříve. Pracovala jako ředitelka celého komplexu kolejí a zrovna hledala vedoucího provozu. V té době jsem ještě neměl příliš představu, co budu vlastně po škole dělat. Potřeboval jsem někde nabrat reálné zkušenosti, a tak mi nabídka přišla vhod. Po zhruba roce a půl mi však došlo, že management lidí není tak úplně pro mě.

Jak jste se poté dostal do soukromé leasingové firmy?

Byla to má první nabídka práce v oblasti ekonomiky a financí, kterou jsem vystudoval, tak jsem po ní ihned sáhl. Bavilo mě sledovat finanční zdraví firem, byť jejich historie byla od revoluce krátká. Právě tady jsem si uvědomil, že čísla jsou skutečně tím, čemu se chci do budoucna věnovat. Postupně jsem však od klientů začínal dostávat stále více dotazů i k jiným tématům než leasing. Potřebovali jednoduše komplexnější servis – pomoc s účetnictvím, daněmi, poradit po ekonomické stránce. Nechtěl jsem se dostat do střetu zájmů, ale lákala mě možnost být svým pánem a nabídnout firmám ucelenější poradenství.

A tak jste se rozhodl raději jít sám podnikat?

Ano. Na konci roku 1994 jsem z leasingové firmy odešel a začal podnikat v oboru, který jsem vystudoval. S mým bývalým zaměstnavatelem jsme však ještě nějaký čas spolupracovali dále. O sedm let později jsem pak založil MARFIN Consulting a na ekonomické poradenství, kterému jsem se zpočátku věnoval, se postupně začalo nabalovat vedení účetnictví firem, daňové poradenství a další činnosti související s fungováním podniku. Z podnikání o jednom člověk se najednou stala týmová práce.

Jak vnímáte proměnu ekonomického hospodaření firem v průběhu let?

Klíčovým problémem je už od revoluce finanční gramotnost. Byznys sféra v České republice bohužel trpí stále důsledky socialismu, kdy finanční povědomí nebylo důsledně ukotveno ve školních osnovách. Teprve po revoluci k nám postupně přicházeli lektoři ze zahraničí, aby vysvětlili, jak funguje ekonomika v kapitalistických zemích. Doba se od té doby sice rapidně změnila, ale stále se s tímto problémem do jisté míry potýkáme. Mnoho firem například necítí potřebu pravidelně a dlouhodobě finančně plánovat a bohužel hledají odbornou pomoc často až ve chvíli, kdy se něco nedaří. Je to jako s návštěvou doktora – jdu se nechat vyšetřit, až když jsem nemocný.

Na druhou stranu řada firem ocení komplexní ekonomický servis. Vy takové klienty máte. Čeho si na vzájemné spolupráci nejvíce ceníte?

Jednoznačně vzájemné důvěry. Daří se nám budovat dlouhodobé vztahy. Máme dokonce i klienty, kteří s námi spolupracují už od našich podnikatelských začátků. Samozřejmě nemohu a ani nechci tvrdit, že vždy fungovalo vše na jedné nebo druhé straně na 100 %. To je ale v byznysu normální. Nikdy není vše jen růžové. Chyby nám ukazují tu správnou cestu. Naopak to, že nám klienti věří, je pro mne známkou skutečného partnerství. Vědí, že nastanou-li nějaké komplikace, umíme je řešit a také je vyřešíme.

Povězte nám více také o vašich osobních aktivitách nad rámec vlastního podnikání. Málokdo ví, že se podílíte na činnosti několika zájmových klubů. Co vám účast v těchto komunitách přináší?

Ve financích se pohybuji prakticky od školy. Vždy mě tato oblast naplňovala a stále naplňuje. Před časem jsem nicméně dospěl do fáze, kdy jsem se rozhodl hledat další možnosti seberealizace a získat třeba i nový pohled na vlastní podnikání a fungování v životě. Společně s několika dalšími lidmi jsme proto založili Vision Business Club, jehož cílem je sdružovat komunitu lidí s podobnými zájmy. Každý týden se pravidelně scházíme a zveme si inspirativní hosty z různých oborů. Potkáte zde úspěšné podnikatele, politiky, právníky, lékaře, sportovce či umělce a vzájemně se inspirujeme zkušenostmi druhých. Tento klub je pro mne skvělým uvolněním, společenskou záležitostí, která mi však nabízí cenou reflexi toho, jak v práci i životě fungují jiní.

Druhá oblast, které se věnuji, je čistě spjatá s mou praxí. Stále častěji dostávám dotazy od řady různých zajímavých start-upů, které mne žádají o odbornou pomoc. Nicméně poradit z hlediska byznysu je jedna věc, avšak sehnat pro své nápady peníze, je věc druhá a mnohem náročnější. Přitom na trhu se pohybuje řada investorů, kteří mají volné prostředky. Před časem jsem byl proto osloven, zda bych se chtěl zapojit do vybudování investorské platformy, v rámci které nápady získají reálné obrysy a investoři zase příležitost podílet se na jejich realizaci. V letošním roce bychom tento projekt rádi přivedli k životu.

O tématech z oblasti financí a ekonomiky připravujete pravidelné Aktuality a zároveň píšete osobní blog, který na první pohled nemá s touto odbornou problematikou nic společného. Nebo se mýlím?

Jsem poměrně hodně smyslově založený a čísla mi dávají jasnou logiku. Rovnice má vždy konkrétní řešení. Jsou to exaktní výstupy. Na druhou stranu jako člověk funguji ve světě, který se pouze čísly popsat nedá. Stejně tak je tomu ve firmách. Čísla jsou pouze jednou nohou židle, za byznysem stojí především reální lidé. Mnohem více než cifry má vliv na rozhodování naše intuice a obecně vnitřní nastavení člověka. Málokdo si to uvědomí, ale člověk se historicky vyvíjí miliony let, kdežto s čísly pracuje jen asi tři tisíce let. Návyky díky tomu mají hlubší kořeny než práce s čísly a o tom, jak lidé uvažují, rozhodují se a fungují ve vztahu k číslům i společnosti píšu. Sám se zároveň snažím tyto informace zpětně reflektovat ve vlastní praxi a předkládat klientům číselný svět tak, aby byl lépe uchopitelný, a tím pádem mohli tyto informace snáze použít.

To je zajímavá a možná pro mnohé nečekaná odpověď. Podělíte se na závěr také o to, co vás baví také v osobním životě?

Naplňuje mě především má rodina. S ženou máme dvě krásné dcery, které jsou nyní ve věku 10 a 13 let. Snažím se také pečovat o své mentální i fyzické zdraví, a tak pokud si zrovna nečtu nějakou inspirativní knížku, věnuji se hlavně sportu. Velmi jsem si oblíbil golf, v létě kolo a v zimě mě nejčastěji potkáte někde na lyžích. Na více aktivit už bohužel mnoho času nezbývá.