banner

BLOG

OSOBNÍ NÁZORY, RADY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI, 
KTERÉ POMOHOU NEJEN VÁM,
ALE I VAŠEMU PODNIKÁNÍ. 

Jako ekonom jsem se již několikrát setkal s otázkou: „A k čemu mi ta vaše čísla jsou?" Jiní mi zase říkali:  „Mně stačí čísla od paní účetní, nic víc nepotřebuji."  Čísla ale nejsou bezvýznamnou množinou hodnot. Právě naopak. Když víme, jak s nimi zacházet a jak je správně vyhodnotit, mohou nám být v životě ku prospěchu víc, než si občas chceme připustit. Ve světě byznysu, si troufám tvrdit, dokonce hrají klíčovou roli. 

 

Asi před dvěma lety vyšla v Hospodářských novinách anketa s deseti nejbohatšími Čechy. Snažil jsem se v ní hledat odpověď na otázku, v čem tkví kouzlo úspěchu těchto lidí. Co mají tito miliardáři společného, že si dokázali nejen vydělat takové množství peněz, ale své bohatství si i dlouhodobě udržet?  U většiny z nich se vyskytoval pojem štěstí.  Klasicky, jak to známe: „Byl jsem ve správnou dobu na správném místě". Štěstí hraje na cestě k úspěchu důležitou roli, ale samo o sobě nám nezaručí to, zda si své bohatství udržíme, nebo ne. Jistě znáte příběhy lidí, kteří vyhráli velké peníze v loteriích a zanedlouho ze své výhry již měli pramálo.

Co mě ve zmíněné anketě překvapilo, bylo to, že všichni bez výjimky uvedli, že svůj byznys řídí přes čísla. Svět čísel využívají k tomu, aby svůj byznys dlouhodobě koncepčně a úspěšně řídili. Tady jsem tedy našel odpověď na otázku, v čem tkví kouzlo úspěchu. Tato anketa jasně ukázala to, že čísla jsou klíčová pro udržení bohatství. A Proč?

Člověk se rozhoduje na základě dvou druhů myšlení: 

1) Intuitivní - používáme ho především v různých kritických situacích nebo když si vytváříme první dojem o neznámém člověku apod.  Je velmi rychlé, stojí nás málo energie a máme ho již od počátku své existence. Toto myšlení má hlavní úkol, ochránit nás před všemi možnými nástrahami a umožnit nám přežít.

2) Záměrné či chcete-li logické/kognitivní - to už je náročnější, člověk se mu podvědomě snaží vyhýbat. Je totiž energeticky náročné a z hlediska lidského vývoje mladé.  Používáme ho například, když máme spočítat, kolik je 75x13. Matematicky jednoduchá úloha (na rozdíl od toho vytvořit si první dojem o člověku - k tomu potřebujeme zpracovat obrovské množství informací), ale když ji má člověk řešit, je to pro něj namáhavý úkol. 

Všichni lidé se kognitivnímu myšlení rádi vyhýbají a radši důvěřují své intuici. To ale není pro byznys vždy ideální. Pokud máme činit dlouhodobě správná rozhodnutí, bez čísel se neobejdeme. Pokud se firma řídí pouze na základě intuice, nemůže to vést k dlouhodobě efektivnímu a úspěšnému fungování. 

A tomu bych se chtěl v následujících článcích věnovat. Na konkrétních příkladech bych Vám chtěl demonstrovat, proč není dobré se vždy v byznysu spoléhat na intuici a kdy je dobré používat logické myšlení a čísla k tomu, abychom svůj byznys dlouhodobě udrželi.  Svá tvrzení se budu snažit podpořit i nejrůznější výzkumy vědců, a to včetně držitelů Nobelovy ceny za ekonomii.