banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Po padesáti letech přestane v roce 2014 platit současný občanský zákoník. Bude v rámci komplexní rekodifikace českého soukromého práva nahrazen novým občanským zákoníkem. Víte, na co se musíte připravit?

 

 • Akciové společnosti nebudou muset mí dozorčí radu,  ale pouze správní radu.
 • Veřejně prospěšná společnost by měla své jmění využívat hospodárně k veřejně prospěšnému účelu. Nebude muset většinu svých získaných prostředků vynakládat na činnosti pro obecné blaho jako doposud.
 • Bude zjednodušeno založení spolků.
 • Manžel nebo manželka bude smět zabránit podnikání svého partnera, např. riskantním investicím ze společného jmění.
 • Nájemné budou moci majitelé zvyšovat jednou za rok a maximálně do výše, která nepřekročí 20 % za tři roky, pouze v případě že se zvýší hodnota bytu nebo domu bude možné nájem zvýšit o 10 %.
 • Stavba bude součástí pozemku podle klasické starořímské zásady superficies solo cedit.
 • Vodovody, kanalizace či elektrické vedení nebudou součástí pozemku, přes nějž vedou.
 • K pronájmu bytu, pole, lesa nebo auta bude stačit ústní úmluva, nikoliv písemná smlouva.
 • Náhrada škody uvedením do původního stavu bude upřednostněna oproti náhradě v penězích.
 • Jedna špatně sepsaná část smlouvy už nebude automaticky znamenat neplatnost celého kontraktu.
 • Osobní práva budou stát nad úpravami majetkových vztahů.
 • V občanském zákoníku budou např. i pojistné smlouvy, přestože nyní jsou zařazeny v jiných předpisech.
 • Posílena bude definice osobnostních práv a sankcí za jejich narušení (např. zveřejňování fotografií), a to zejména v případech, kdy se ho dopustí hromadné sdělovací prostředky.
 • Bude posílena právní jistota osob jednajících v dobré víře, např. při koupi kradeného auta zůstane auto novému majiteli, který nevěděl, že je kradené a jednal tak v dobré víře.

 

Zdroj: Zprávy Alfa9