banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Od 1. července 2021 dojde ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Novela se týká se pravidel pro určení členského státu zdanění. Ovlivní zejména prodejce, kteří prodávají zboží koncovým zákazníkům do jiných členských států EU například prostřednictvím e-shopů. Je zaveden společný limit ve výši 10 000 EUR bez daně pro prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služeb do všech členských státu dohromady v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.


V návaznosti na tyto změny se také
rozšiřuje zvláštní režim jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop – OSS), který slouží k odvodu DPH náležejícímu jinému členskému státu EU prostřednictvím správce daně v ČR. Obchodník registrovaný do režimu OSS se tak již nemusí registrovat k DPH v jiném členském státě u vybraných plnění. Odvádí DPH pouze v ČR, přestože se jedná o přeshraniční plnění v EU. Použití zvláštního režimu jednoho správního místa není povinné, ale výrazně zjednodušuje dotčeným uživatelům odvod DPH u vybraných plnění.

Kdo může využít One Stop Shop

  • Prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU.
  • Poskytovatelé TBE služeb zákazníkům v EU (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby).
  • Provozovatelé elektronického rozhraní (digitální platforma).

 

Plnění umožňující odvod DPH přes One Stop Shop (OSS)

Režim EU – pro osoby se sídlem v ČR nebo s provozovnou v ČR a sídlem mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU, pokud je zahájena přeprava nebo odeslání zboží v tuzemsku, pro provozovatele elektronického rozhraní při dodání zboží se zahájením a ukončením odeslání či přepravy zboží v tuzemsku:

  • Přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU – dříve zasílání zboží.
  • Poskytnutí TBE služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU.
  • Dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu.


Dovozní režim
– pro osoby se sídlem v ČR, nebo s provozovnou v ČR, pokud mají sídlo mimo EU, nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem:

  • Prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (Import One Stop Shop – IOSS)


Režim mimo EU
– pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU:

  • Poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) s místem plnění v EU.

Přihlášky k registraci do tohoto zjednodušeného režimu je možné podávat už od 1. dubna 2021. Odvod DPH jeho prostřednictvím však bude možný až od 1. července 2021.

Souhrnné a průběžně aktualizované informace naleznete na webu Finanční správy.