banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Živnostníci, ale i fyzické osoby neboli všichni, kdo si dobrovolně zřídili datovou schránku, si mohou nově nechat zasílat informace pro platbu daně z nemovitosti elektronicky. Údaje zasílané do schránky budou totožné s údaji, které jsou doposud uváděny na složence. 


Tyto údaje jsou:

  1. výše daně,
  2. výše nedoplatku/přeplatku,
  3. údaje pro placení daně (včetně QR kódu pro případnou bezhotovostní nebo mobilní platbu).

    Tyto informace, které adresát obdrží do své datové schránky, jsou tedy plnohodnotnou alternativou složenky, která proto již nebude na jeho adresu zasílána.


Doposud legislativa nařizuje povinnost založit a využívat ke komunikaci s úřady datovou schránku všem firmám, ale také advokátům a daňovým poradcům. Osoby samostatně výdělečné činné se mohou pro zřízení datové schránky rozhodnout z vlastní vůle.

Nevýhodou zřízení datové schránky je automatická povinnost podávat daňové přiznání elektronicky. Za nedodržení podmínky hrozí od správce daně pokuta. Na druhou stranu zřízení datové schránky může být výhodné především z hlediska rychlejší komunikace s úřady a soudy, jednoduchého podání daňové přiznání a také pohodlného elektronického podání formulářů Přehledů České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám. Datová schránka zároveň umožňuje odesílat “doporučenou korespondenci” zdarma, a to i na poslední chvíli (minuty) před stanovenou lhůtou.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce