banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Institut delegace, neboli daňového vystěhování, umožňuje Finanční správě daňově vystěhovat firmy z jejich formálního sídla (zapsaného v Obchodním rejstříku) do místa, kde reálně podnikají. Proti tomuto rozhodnutí neexistuje možnost odvolání. Jen za rok 2017 stihl správce daně „vystěhovat“ více než čtyři stovky firem.


Co to znamená pro firmy?


Právnická společnost formálně umístila své sídlo například na virtuální pražské adrese. Ve skutečnosti však vlastní ekonomickou činnost vykonává ve městě mimo Prahu, kde má svou provozovnu (např. výrobní halu včetně provozní kanceláře) i s několika zaměstnanci a spravuje zde své účetnictví. Po zjištění těchto faktů může správce daně v Praze požádat místního správce o fyzické prověření provozované ekonomické činnosti v daném místě a po potvrzení oba finanční úřady podají návrh na delegaci místní příslušnosti daného subjektu z pražského na místního správce daně,

Pokud je pro danou společnost výhodné mít své sídlo v Praze, například z důvodu prestiže u obchodních partnerů, nemusí se obávat. Svou adresu fyzicky neztratí, dojde pouze ke změně místní příslušnosti v jejích daňových povinnostech.

Od roku 2015 zákon zároveň subjektům neumožňuje se proti Rozhodnutí o daňovém vystěhování odvolat. Po třech letech od aplikace novely, kdy Finanční správa uvedla, že nechá prověřit 53 000 subjektů, byl institut delegace uplatněn již u 3,5 tisíce společností. Vloni však počet případů využití tohoto institutu poměrně významně klesl, a to i díky vlivu novelizace Celního zákona a Zákona o finanční správě z roku 2016. Ty totiž rozšířily celostátní územní působnost Celních úřadů a zejména Finančních úřadů, která jim umožňuje samostatně kontrolovat daně všem subjektům podnikajícím kdekoliv na území České republiky. 

Ing. Lenka Černá - daňový poradce