banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má nový vzor. Dokument lze vyplnit nejen v listinné podobě, ale nově také v elektronické verzi. Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti platný pro rok 2018 má č. 26. V důsledku velkého množství změn v zákonu o daních z příjmů, které se do tiskopisu promítají, bude formulář platný pouze pro jedno zdaňovací období. Tiskopis můžete stáhnout zde.


Samostatně je vydáván také tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění vzor č. 1. Ten bude platný až pro následující zdaňovací období 2018 (poprvé tedy v roce 2019). K nahlédnutí zde.

Oddělení obou tiskopisů je logickým krokem, neboť ne každý zaměstnanec žádá o roční zúčtování a řada poplatníků naopak podává daňové přiznání, například z důvodu souběžných příjmů z více zaměstnání nebo příjmů z pronájmu či tzv. “ostatních” příjmů.

Dosavadní tiskopis Prohlášení k dani vzor č. 25 a předchozí verze mohou nadále využívat ti zaměstnanci, kteří vyplňují prohlášení k dani v písemné podobě. U Žádosti o roční zúčtování platí stejný systém – lze využít stávající vzory.

V případě elektronické verze Prohlášení poplatníka by zaměstnavatelé měli naopak stanovit bližší podmínky, podle nichž mohou zaměstnanci postupovat. V elektronické podobě bude správce daně akceptovat kromě vlastního Prohlášení poplatníka také předepsané doklady k prokazování nároku na odečet nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění.

ng. Lenka Černá - daňový poradce