banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

minulém článku jsme psali o navyšování minimální mzdy od nového roku z 11 000 Kč na 12 200 Kč. Zaručená mzda se týká zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž mzdu nestanoví kolektivní smlouva, tedy takřka polovina všech pracujících osob v republice. Od 1. ledna 2018 dojde taktéž k jejímu navýšení, které se významně promítne i do zvýšeného odvodu zdravotního pojištění.


Institut zaručené mzdy platí od roku 2007 a zaměstnance chrání před poskytováním příliš nízkých mezd. Vztahuje se pouze na pracovní vztahy podle pracovní smlouvy, nikoliv dohody konané mimo pracovní poměr. Vykonávaná práce na rozdíl od minimální mzdy je odstupňována podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi dílčích skupin a pro každou skupinu je stanovena nejnižší úroveň zaručené mzdy. Zaměstnavatel tak není omezen pouze limitem minimální mzdy, ale podle příslušných skupin i mzdou zaručenou, která roste s každým zvýšením minimální mzdy.

Nárůst minimální a zaručené mzdy zobrazuje pro všechny skupiny v hodinové i měsíční výši tabulka:

Zdroj: Podnikatel.cz

Výpočet mzdy pro kratší týdenní pracovní dobu

Zaručená i minimální mzda je vypočítaná pro 40hodinový pracovní týden. Pří stanovené kratší týdenní pracovní době je nutné hodinovou mzdu přepočítat příslušným koeficientem. Tento přepočet hodinové sazby je zároveň upraven tak, aby zaměstnanci s jinou délkou pracovní doby nebyli případně oproti ostatním pracovníkům znevýhodněni.

Hodnota minimální hodinové sazby pro minimální a zaručenou mzdu se následně počítá podle vzorce:

Stanovená týdenní pracovní doba / stanovená nižší týdenní pracovní doba x minimální nebo zaručená mzda
Například tedy: 40 / 37,5 x 73,20 = 78,10 Kč

Do zaručené mzdy nebo platu se nezahrnují příplatky za práci přesčas nebo ve svátky, práci ve ztíženém prostředí, noční práci a práci v sobotu a neděli. Společně s minimální a zaručenou mzdou bude od nového roku zároveň nutné přepočítat příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Jeho výše je aktuálně stanovena zákonem na 10 % minimální měsíční mzdy (tzn. 1 220 Kč od ledna 2018). Pro jinou délku týdenní pracovní doby je nutné jej přepočítat podle § 79 odst. 2 a 3 zákoníku práce.


Zvýšení odvodů zdravotního pojištění

Zvýšením minimální mzdy se zároveň zvýší minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Navýšení se samozřejmě nedotkne osob, za něž pojištění hradí stát nebo nemají povinnost odvodu, na druhou stranu se dotkne i pojištěnců evidovaných v kategorii osob bez zdanitelných příjmů.

 

Ing. Lenka Černá - daňový poradce