banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Ve Sbírce zákonů bude zítra, tedy 12. července 2017, publikována novela č. 200/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Novela č. 200/2017 Sb. obsahuje zejména zvýhodnění pro rodiny s dětmi. Díky tzv. prorodinnému balíku se rozšíří okruh rodin, které budou mít nárok na přídavek na dítě. Rodiče dostanou možnost rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku a pro rodiče vícerčat se příspěvek zvýší. Vzroste také daňová sleva na první dítě. Novela č. 200/2017 Sb. nabude účinnosti dnem 1. ledna 2018, s výjimkou některých bodů týkajících se např. nároku na přídavky na děti, které nabudou účinnosti už 1. října 2017.


Přídavky na děti
Novela č. 200/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, rozšiřuje okruh rodin, které budou mít nárok na přídavky na děti. Nově na přídavky dosáhnou rodiny s příjmy do 2,7 násobku životního minima, v současné době je nárok limitován příjmy do výše 2,4 násobku životního minima. Pro rodiny, v nichž alespoň jeden z rodičů pracuje nebo má jiné příjmy nejméně na úrovni životního minima, se také o 300 korun měsíčně zvýší vyplácené částky přídavků. V těchto případech se přídavky zvýší na 800, 910 nebo 1000 korun měsíčně podle věku dítěte.
 
Rodičovské příspěvky
Novela č. 200/2017 Sb. pomůže zejména rodičům vícerčat, pro které se celkový objem rodičovského příspěvku zvýší ze současných 220 tisíc korun na 330 tisíc korun. Ruší se také horní hranice čerpání rodičovského příspěvku, která dosud činila 11500 korun měsíčně. Nově bude možné rodičovský příspěvek čerpat až do výše 70 % vyměřovacího základu, tedy hrubého měsíčního příjmu rodiče. Rodiče s vyššími příjmy by se tak mohli při maximálním čerpání příspěvku vrátit do zaměstnání již po šesti měsících. Změny u rodičovského příspěvku budou účinné až od 1. ledna 2018, možnost změny volby příspěvku se ale bude týkat i rodičů, kterým se dítě narodilo před účinností této novely a nemají dosud vyčerpaný limit na příspěvek.
 
Sleva na první dítě
Součástí novely je také změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, kterou se zvyšuje daňová sleva na první dítě o 150 korun měsíčně. Ročně tak bude možné na první dítě odečíst z daní 15204 korun místo současných 13404 korun.
 
Další změny
Studenti denní formy doktorandského studia, kteří jsou starší než 26 let, budou nově zařazeni mezi tzv. státní pojištěnce, zdravotní pojištění tak za ně bude platit stát. Zvýší se také odměny pro pěstouny.


Autor: Martina Vojíková