banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Jak správně postupovat po obdržení Výzvy z Finančního úřadu ke Kontrolnímu hlášení? Zejména je třeba reagovat rychle, od vyzvednutí zprávy z Datové schránky do 5 kalendářních dní. Novela Zákona o DPH měla změnit od července 2016 termín 5 kalendářních dní na 5 pracovních dní, ale bohužel se tak dosud nestalo.


V případě, kdy „křížově“ nesouhlasí Vámi uvedené údaje o zdanitelném plnění s údaji uvedenými v Kontrolním hlášení Vašeho dodavatele či odběratele, Správce daně vyzve obě strany, aby uvedené údaje změnili či doplnili anebo naopak potvrdili jejich správnost.

Jediný správný způsob odpovědi na tuto Výzvu je podání Následného Kontrolního hlášení. V praxi se bohužel často setkávám s dotazy klientů, že odpověděli formou „písemného sdělení“ zaslaného prostřednictvím Datové schránky na Finanční úřad (např. zasláním kopie předmětného daňového dokladu apod.) a později je Správce daně upozorní, že dosud na Výzvu neodpověděli … Ano, takový postup je bohužel skutečně chybný!

Znovu tedy zdůrazňuji, že jediná správná odpověď na obdrženou Výzvu je podání Následného Kontrolního hlášení (do 5 kalendářních dní) a to v následujících možných formách:

  1. Rychlá odpověď na výzvu v případě, že námi uvedené údaje ve Výzvě jsou v pořádku => vyplníme v novém formuláři Kontrolního hlášení naši identifikaci, číslo jednací obdržené Výzvy a zatrhneme políčko „Potvrzuji správnost naposledy podaného KH“

  2. Rychlá odpověď na výzvu v případě, že nemáme povinnost podat Kontrolní hlášení => vyplníme ve formuláři Kontrolního hlášení naši identifikaci, číslo jednací obdržené Výzvy a zatrhneme políčko „Nemám povinnost podat KH“

  3. Znovupodání celého Kontrolního hlášení v případě, že jsme se v původním podání dopustili chyby v podobě chybně uvedeného údaje => po opravě požadovaného řádku specifikovaného ve Výzvě

  4. Znovupodání celého Kontrolního hlášení v případě, že jsme v původním podání zapomněli uvést některé naše zdanitelné plnění => v tomto případě doplníme chybějící řádek do Kontrolního hlášení a doporučuji též zkontrolovat správnost podaného Daňového přiznání k DPH

    Závěrem důležité upozornění => pokud nezareagujeme na obdrženou Výzvu z Finančního úřadu na doplnění či potvrzení údajů v podaném Kontrolním hlášení včas, automaticky dostaneme pokutu ve výši 30 tisíc korun.

    Ing. Lenka Černá - daňový poradce
http://www.globalbx.com/track/track.asp?ref=GBXBlP&rurl=https://hugetits.win/ http://ref.webhostinghub.com/scripts/click.php?ref_id=lamvt&desturl=https://porngifs.live/ https://images.google.nr/url?sa=t&url=https://porngifs.live/ cause of man boobs https://www.avenue-x.com/cgi-bin/gforum.cgi?url=https://hugetits.win/ free boobs sex tits out pics https://colab.sandbox.google.no/url?sa=i&url=https://porngifs.live/