banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Letošním posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí je pondělí 2. února 2015. Tuto povinnost má každý poplatník, který se v loňském roce stal vlastníkem nemovitosti či pozemku, případně u jeho nemovitosti došlo k nějaké změně. Oznamovací povinnost mají i ti, kteří svou nemovitost prodali či darovali. Poplatníci, kteří přiznání k dani z nemovitostí již v minulosti podali, a nedošlo u nich k žádné změně, přiznání nepodávají.

 

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, který se ale až do konce roku 2013 jmenoval "Zákon o dani z nemovitostí". Zákon č. 338/1992 Sb. byl k 1. 1. 2014 novelizován v souvislosti s přijetím nového Občanského zákoníku. Novelizace byla provedena zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb.
 
Správu daně z nemovitých věcí vykonává čtrnáct finančních úřadů se sídly v krajských městech a v hlavním městě Praze, a to prostřednictvím svých územních pracovišť. Poplatníci daně z nemovitých věcí tak podávají jen jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Zároveň také poplatník platí daň za všechny své nemovitosti, které se nacházejí na území jednoho kraje, jednou platbou.
 
Povinnost podat daňové přiznání mají poplatníci, kteří v roce 2014 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Dále pak ti, kteří provedli přístavbu, nástavbu nebo nemovitost částečně zlikvidovali, pokud tím současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně.
 
Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost písemnou formou oznámit finančnímu úřadu, nebo pokud mají ve stejném kraji ještě další nemovitost, musí podat dílčí daňové přiznání.
 
Naopak změna koeficientu nebo změna ceny půdy nejsou důvodem pro podání daňového přiznání, tyto změny zohlední správce při výpočtu daně automaticky. Obcí, které využily možnosti stanovit místní koeficient, i letos přibylo a je jich už 533. Místní koeficient stanovuje obec obecně závaznou vyhláškou. Nejen místní, ale i všechny ostatní koeficienty k dani z nemovitých věcí, lze dohledat na webových stránkách Daňového portálu www.daneelektronicky.cz, kde je k dispozici aplikace "Vyhledávání koeficientů pro podání k dani z nemovitých věcí".
 
Finanční správa také upozorňuje na to, že daňové subjekty se zpřístupněnou datovou schránkou musí daňová přiznání podávat elektronicky. Pouze dílčí daňové přiznání se podává v listinné podobě, neboť u tohoto podání nebyl správcem daně stanoven formát a struktura datové zprávy.
 
Datum splatnosti daně z nemovitých věcí je letos 1. června 2015. Poplatníci budou jako obvykle o své daňové povinnosti informováni v květnu formou složenky nebo hromadným předpisným seznamem. Právnické osoby dostanou informaci o výši daně z nemovitých věcí prostřednictvím datové schránky.
 
Alfa9