banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Nedávno jsme informovali o novém nařízení vlády č. 210/2013 Sb., kterým se zvýšila minimální mzda na 8.500 korun za měsíc. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy se ale také mění výše odvodů na zdravotní pojištění. Jde o plátce, u nichž je právě minimální mzda vyměřovacím základem. Typicky půjde o studenty nad 26 let věku nebo nezaměstnané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce.

 

Podle § 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, je minimálním vyměřovacím základem pro odvod pojistného minimální mzda. Minimální vyměřovací základ používají osoby bez zdanitelných příjmů, za něž pojistné neplatí stát (např. studenti nad 26 let věku). Zaměstnavatelé pak minimální mzdu jako vyměřovací základ použijí podle zákona č. 592/1992 Sb. v případech, kdy zaměstnanci čerpají volno bez náhrady mzdy. Změna se pochopitelně týká i zaměstnanců, kteří jako plat pobírají právě jen minimální mzdu, těch je v ČR asi 120 tisíc.

Pojistné na zdravotní pojištění se odvádí ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Dosud tedy minimální pojistné s použitím minimální mzdy jako vyměřovacího základu činilo 1080 Kč, od 1. 8. 2013 se zvýší na 1148 Kč. Zjednodušeně lze říci, že po 1. srpnu, kdy vstoupí v platnost nové nařízení vlády č. 210/2013 Sb., o minimální mzdě, a ta se zvýší z 8000 Kč na 8500 Kč, vzroste minimální pojistné na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů o 68 Kč měsíčně. Platby pojistného musí být navýšeny již za měsíc srpen. Pro osoby bez zdanitelných příjmů je srpnové pojistné splatné 9. září 2013, pro zaměstnavatele pak do 20. září 2013.

OSVČ se změna netýká, protože jejich minimální pojistné se počítá z tzv. průměrné mzdy, která je každoročně valorizována. V roce 2013 je minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění pro OSVČ 1748 Kč.

 

Zdroj: Zprávy Alfa9