banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Novela zákoníku práce s číslem 285/2020 Sb. přinesla začátkem letošního roku velké změny v oblasti čerpání řádné dovolené. Slibuje rovnější podmínky pro zaměstnance a také určité zjednodušení a zpřesnění výpočtu.


Podle nové podoby zákona jsou platné dva základní typy dovolené pro zaměstnance v pracovním poměru:

  • dovolená za kalendářní rok, respektive její poměrná část,
  • dodatková dovolená.


Nadále platí výměra řádné dovolené za kalendářní rok, a tedy minimálně 4 týdny dovolené (v mzdové sféře), 5 týdnů v roce (platová sféra) a 8 týdnů u pedagogických a akademických pracovníků. Prodloužení individuálního nároku na dovolenou zaměstnanci je možné, zaměstnavatel však musí stále pamatovat na rovné zacházení se zaměstnanci, jak uvádí zákoník.

Dovolená za odpracované dny byla zrušena. Nově platí, že se dovolená stanovuje počtem odpracovaných hodin. Zákon tedy sice zahrnuje výměru dovolené v týdnech, ale její výši stanovuje na základě týdenní pracovní doby zaměstnance určené v hodinách.

U plného pracovního úvazku – 40 hodin týdně a 4 týdnech dovolené činí dovolená celkem 160 hodin. Pro zaměstnance se tím nic nemění. Novela nicméně zpřesní výpočet a bude spravedlivější k těm, kteří pracují pouze několik týdnů nebo některé dny v roce. Zároveň zlepší podmínky zaměstnancům ve směnném provozu se střídavými pracovními směnami, neboť části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. Systém také počítá se zaměstnanci, kteří pracují přesčas. Pokud se tak děje pravidelně, v maximálním rozsahu 8 hodin týdně a do 150 hodin ročně, zaměstnancům se mohou přesčasy promítnout do navýšení dovolené.

Pokud má zaměstnanec individuální pracovní dobu (lektor na univerzitě ad.) – například pracuje pouze 8 hodin v jediném dni v týdnu, pak za rok odpracuje 52 směn. Pro nárok na dovolenou za kalendářní rok by však dříve musel odpracovat minimálně 60 směn. Vznikl mu tak nárok jen za odpracované dny – 2/12 z celkového ročního nároku – celkem 6,5 dne (v případě akademického pracovníka).

Výpočet: 6,5 dne x 8 hodin = 52 hodin dovolené.

V roce 2021 se však dovolená tohoto pracovníka posuzuje podle 52násobků týdenní pracovní doby. Získá tedy nárok v délce 8 týdnů x jeho týdenní pracovní doba.


Výpočet: 8 týdnů x 8hodinová týdenní pracovní doba = 64 hodin dovolené.

Převedení dovolené

Převádění dovolené je nyní možné pouze v situaci, kdy má zaměstnanec nárok na dovolenou vyšší než zákonné 4 týdny a lze převést pouze tu část, která tuto dobu přesahuje, a to písemnou formou. Týká se to například zaměstnanců, kteří mají od zaměstnavatele prodlouženu základní výměru například na 25 dní, namísto standardních 20, což je v řadě firem dnes běžné.

Krácení dovolené

Dovolenou lze nově krátit pouze z důvodu neomluvené absence a pouze o tolik hodin, aby zaměstnanci zůstaly nejméně 2 týdny řádné dovolené. Dovolená se úměrně zkrátí o počet hodin, které neomluvená absence trvala, a jen v kalendářním roce, kdy k neomluvené absenci došlo. Pokud se jedná o kratší části směn, zaměstnavatel může neomluvené absence sčítat.

Překážky v čerpání dovolené v době pandemie

Rozvrh čerpání dovolené, který si zaměstnavatel se zaměstnancem stanovuje je spíše orientačním plánem a je možné se od něj v odůvodněných případech odchýlit. Důvodem odchýlení může být i probíhající pandemie. Pro zaměstnavatele se může jevit nyní výhodnější nenařídit zaměstnancům čerpání dovolené po dobu vládních omezení a uzavření některých provozů. Namísto toho mohou čerpat příspěvky z podpůrných programů a dovolenou převést do dalšího roku.

Podle přechodného ustanovení k diskutované novele zákoníku práce platí, že právo na dovolenou, které vzniklo před 1. ledna 2021, a čerpání této dovolené, ke kterému dojde až po 31. prosinci 2020, se řídí stále ještě původním zněním zákoníku práce účinném před 1. lednem 2021. Nevyčerpaná dovolená bude převedená ve dnech a takto i v letošním roce čerpána.