banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Pracovněprávní vztahy v jednočlenných společnostech s ručením omezeným jsou dlouhodobě předmětem sporů. Typicky se situace aktuálně projevila v rámci čerpání příspěvků z aktuálního programu Antivirus. Úřady práce odmítají vyplácet podporu jednatelům, jejichž pracovní smlouvy neuznávají za platné.


Přestože jsou pracovní smlouvy jednatelů uzavírány tzv. na odbornost, nikoliv na výkon funkce, problém činí dvojí podpis osoby jednatele – jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance. Úřady práce mohou takové smlouvy posoudit za neplatné.

Úřady se brání tím, že pracovní poměr jednatele nemůže naplňovat znaky závislé práce podle definice pracovněprávních vztahů. Podle nich souběh funkce nesplňuje minimálně základní požadavek na vztah nadřízenosti a podřízenosti zaměstnance a zaměstnavatele.

Pracovní smlouva uzavřená samotným jednatelem sice není paušálně neplatná. Jednatelům však situace může přitížit v řadě dalších případů – nejen při žádosti o podporu z programu Antivirus, ale třeba i pokud žádají o nemocenské dávky.

Je-li žádost jednatele úřadem práce zamítnuta, může se bránit žalobou proti rozhodnutí ve správním soudnictví. Žalobu je nutné podat do 2 měsíců od rozhodnutí u krajského soudu v rámci obvodu, kde daný úřad práce sídlí. Soudní poplatek činí 3 000 Kč. V případě úspěchu se věc vrátí zpět k řešení na úřad práce, který bude podle právního názoru soudu znovu rozhodovat.