banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Komunikace s daňovou správou už jen elektronicky

Od 1. 1. 2015 mají všichni, kteří mají zprovozněnou datovou schránku, novou povinnost podávat daňová přiznání a další povinná oznámení daňové správě výhradně elektronicky. Za nesplnění povinnosti elektronické formy podání bude automaticky ukládána pokuta ve výši 2 tisíce korun. Dosud se tato povinnost týkala jen plátců DPH s obratem nad 6 milionů korun za posledních 12 měsíců.

pokračovat..

Náhrady jízdních výdajů v roce 2015

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se, stejně jako výše tuzemského stravného, mění každoročně novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2015 zůstávají náhrady za používání vlastních motorových vozidel ve stejné výši jako v roce 2014. Průměrné ceny pohonných hmot se i přes současný pokles cen mírně navyšují. Úpravy pro rok 2015 přináší vyhláška č. 328/2014 Sb., která byla ve Sbírce zákonů publikována 23. prosince 2014. Při vyslání zaměstnance na pracovní cestu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu vynaložených výdajů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje poskytování cestovních náhrad v paragrafech 151 až 189.

pokračovat..

Tuzemské stravné v roce 2015

Změny ve výši stravného se každoročně provádějí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pro rok 2015 jsou sazby upraveny vyhláškou č. 328/2014 Sb. Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní den pracovní cesty a liší se podle délky trvání cesty v daném kalendářním dnu. Stravné, někdy nazývané také dietou, nekompenzuje celkové náklady zaměstnance na stravování během pracovní cesty, je pouze příspěvkem na zvýšené stravovací výdaje. Ke způsobu, jakým zaměstnanec peníze skutečně využije, se nepřihlíží.

pokračovat..

Dálniční kupóny v roce 2015

Od pondělí 1. prosince jsou v prodeji roční dálniční kupóny na příští rok. Vyhláška, která přináší vzory dálničních kuponů na rok 2015, vyšla ve Sbírce zákonů 13. listopadu 2014 pod číslem 241/2014 Sb. Současně s vyhláškou vyšlo ve Sbírce zákonů i nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném. Z nařízení vlády vyplývá, že ceny dálničních kupónů zůstávají pro rok 2015 stejné jako v roce 2014.

pokračovat..

Zahraniční stravné v roce 2015

Včera, 13. listopadu 2014, vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. Všechny sazby zůstávají v příštím roce na stejné úrovni jako v roce 2014.

pokračovat..

Automatické zřízení DIS

Finanční správa vydala tento týden upozornění, že všem daňovým subjektům, které mají datovou schránku a dosud jim nebyla zřízena daňová informační schránka (dále jen DIS), byla DIS zřízena k 1. 4. 2014 z moci úřední. Daňové subjekty, které mají datovou schránku, tak nemusí žádat o zřízení daňové informační schránky, neboť jim byla v zákonné lhůtě zřízena z moci úřední.

pokračovat..

Náhrady jízdních výdajů v roce 2014

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrná cena pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad se, stejně jako výše tuzemského stravného, mění každoročně novou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2014 dochází k mírnému navýšení náhrad za používání vlastních motorových vozidel a k úpravě průměrných cen pohonných hmot vyhláškou č. 435/2013 Sb. Při vyslání zaměstnance na pracovní cestu je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout náhradu vynaložených výdajů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, upravuje poskytování cestovních náhrad v paragrafech 151 až 189.

pokračovat..

Tuzemské stravné v roce 2014

Změny ve výši stravného se každoročně provádějí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí na základě zmocňovacího ustanovení v § 189 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pro letošní rok jsou sazby upraveny vyhláškou č. 435/2013 Sb. Stravné je stanoveno paušální částkou na každý kalendářní den pracovní cesty a liší se podle délky trvání cesty v daném kalendářním dnu. Stravné, někdy nazývané také dietou, nekompenzuje celkové náklady zaměstnance na stravování během pracovní cesty, je pouze příspěvkem na zvýšené stravovací výdaje. Ke způsobu, jakým zaměstnanec peníze skutečně využije, se nepřihlíží.

pokračovat..

Zahraniční stravné v roce 2014

Sazby zahraničního stravného stanoví každoročně Ministerstvo financí vyhláškou podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Letos byly sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2014 stanoveny vyhláškou č. 354/2013 Sb., která byla ve Sbírce zákonů vyhlášena dne 11. listopadu 2013. Při jejím zpracování vychází ministerstvo z podkladů vypracovaných zastupitelskými úřady o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky.

pokračovat..

Omezení maximální doby splatnosti

Poslanecká sněmovna včera odmítla pozměňovací návrh Senátu a setrvala na původním znění novely, kterou ve třetím čtení schválila již koncem března. Hlavním cílem novely zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, je zlepšení platební morálky firem. Nově bude v zákoně stanovena maximální lhůta splatnosti v délce 60 dnů a také sankce za její nedodržení. Novela nabude účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

pokračovat..

Strana 5 z 5