banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V případě povinných testů na COVID-19 zaměstnanců jsou náklady povinným výdajem zaměstnavatele podle § 24 zákona o daních z příjmů a jsou daňově uznatelné.


Ze strany zaměstnance jde naopak o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce podle právního předpisu definovaného v § 6 odst. 7 písm. e) zákona o daních z příjmů.

Daňová uznatelnost se týká také živnostníků – a to i v případech, kdy je test dobrovolný, avšak prokazatelně souvisí s výkonem podnikatelské činnosti.

Naopak pokud by podnikatel chtěl proplatit test svým vlastním zaměstnancům například formou benefitu, náklad daňově uznatelný není. Příkladem je situace, kdy zaměstnanec chce vyrazit na dovolenou do zahraničí, kde je negativní test povinností.