banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Podnikatelům se zahájením činnosti vzniká každoroční povinnost podat přiznání k dani z příjmů. Základ, ze kterého se daň vypočítává, lze přitom snížit pomocí výdajů. Ty si mohou OSVČ počítat buď paušálně, anebo dle skutečnosti na základě vedení daňové evidence. Při správné volbě mohou ušetřit tisíce.

 

Reálné výdaje a daňová evidence

Daňová evidence je často zaměňována za vedení účetnictví, které je povinné pro podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku. Daňová evidence je na správu mnohem jednodušší a vedou ji osoby, které mají příjmy z podnikání či samostatné výdělečné činnosti a chtějí uplatňovat reálné výdaje. Musí obsahovat všechny příjmy a výdaje, soupis hmotného a nehmotného majetku, závazků, pohledávek a informace o stavu zásob na konci zdaňovacího období

Reálné výdaje nejsou ve své výši omezeny. Lze do nich zahrnout prakticky vše, co potřebujete k práci. V případě kontroly z finančního úřadu však musíte být schopni výdaje obhájit. Vedení daňové evidence je v případě reálných výdajů složitější a vzniká při něm statisticky více chyb.

 

Paušální výdaje

Uplatňování paušálních výdajů je jednodušším způsobem, neboť není nutné je jednotlivě během roku evidovat. Postačí jen záznamy o příjmech, které by měly obsahovat datum a popis a také evidenci pohledávek. Jestliže jsou výdaje nízké, paušál umožňuje snížit základ daně, a tedy i částku, kterou na daních zaplatíte. Na druhou stranu jsou paušální výdaje omezeny limity, a vedle snižování základu daně snižují i vaši bonitu u banky, což může omezit například možnosti pro získání půjčky v budoucnu. Výdajový paušál mohou uplatnit plátci i neplátci DPH a vhodné jsou zejména pro podnikatele s velmi nízkými reálnými náklady.

 

Stropy výdajových paušálů:

  • ● 80 % z příjmů s výdajovým stropem 800 000 Kč můžete uplatnit u lesního a vodního hospodářství, zemědělské výroby a řemeslných živností,

  • ● 60 % z příjmů s výdajovým stropem 600 000 Kč můžete uplatnit u volných, vázaných i koncesovaných živností,

  • ● 40 % z příjmů s výdajovým stropem 400 000 Kč můžete uplatnit u svobodných povolání a autorské tvorby,

  • ● 30 % z příjmů s výdajovým stropem 300 000 Kč můžete uplatnit u pronájmu.