banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V letošním roce firmy účtují podle vyšších sazeb stravného průměrné ceny pohonných hmot a popřípadě základní náhrady osobních vozidel. Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty uvádí § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. 


Zaměstnavatel předem a zpravidla písemně (cestovním příkazem) definuje podmínky ovlivňující poskytování cestovních náhrad. Jedná se zejména o dobu a místo nástupu cesty, místo výkonu práce, dobu trvání, způsob dopravy, ukončení cesty a jiné. Zaměstnavatel má také povinnost poskytnout zaměstnanci zúčtovatelnou zálohu na cestu, a to až do předpokládané výše cestovních náhrad. Společně se však mohou dohodnout, že mu záloha poskytnuta nebude a dojde až k závěrečnému vyúčtování.

Stravné

Délka pracovní cesty

Podnikatelská sféra

Státní sféra

5 až 12 hodin

82 Kč

82 Kč – 97 Kč

12 hodin-18 hodin

124 Kč

124 Kč – 150 Kč

> 18 hodin

195 Kč

195 Kč – 233 Kč


Stravné se zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. V případě, že bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 hodin-18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

  Doprava

  Náhrady v případě používání služebního vozidla se vypočítávají následovně:
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,10 Kč za 1 km.
 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč za 1 km,

  Výši průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty stanovil zákoník pro rok 2019 následovně:
 • 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 33,60 Kč u motorové nafty.