banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V roce 2019 po delší době dochází opět ke zvýšení minimální zálohy na nemocenské pojištění ze 115 Kč na 138 Kč. Pro podnikatele je zcela dobrovolné, přesto se vyplatí jej hradit. Při dlouhodobé nemoci i mateřství jej oceníte. Zatímco zaměstnanci mají nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele od 4. dne pracovní neschopnosti a od 15. dne jim pak stát hradí nemocenskou, OSVČ to mají jinak. Ti, kteří si dobrovolně platí nemocenské pojištění, mají nárok pouze na nemocenskou od 15. dne pracovní neschopnosti.


Nemocenské nicméně ocení zejména v době, kdy jsou nuceni zůstat v pracovní neschopnosti, během níž nemohou provádět výdělečnou činnost. Díky nemocenskému pojištění nemusí hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění za ty kalendářní měsíce, v nichž byl po celou dobu uznán neschopným vykonávat pracovní činnost.


Hrazení nemocenského pojištění zároveň zakládá nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Zatímco na rodičovský příspěvek mají nárok všichni rodiče, neboť spadá mezi dávky státní sociální podpory, s čerpáním peněžité pomoci v mateřství je spojena právě účast na nemocenském pojištění. V případě, že si nemocenské pojištění nehradí, mají nárok začít čerpat rodičovský příspěvek hned po narození dítěte.

Pro uplatnění nároku na mateřskou je nutné, aby si ženy - podnikatelky dobrovolně hradily nemocenské pojištění minimálně 270 dní v průběhu dvou let před nástupem na mateřskou a z toho alespoň 180 dní v posledním roce. Mateřskou je možné začít pobírat nejdříve 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Podpůrčí doba pak trvá nejdéle 28 týdnů, popřípadě 37 týdnů u vícerčat.

Při hrazení minimálního měsíčního nemocenského pojištění 138 Kč činí denní dávka peněžité pomoci v mateřství 139 korun. Celkem tedy 27 244 Kč v případě jednoho dítěte a 36 001 Kč u dvojčat a vícerčat. Pro dosažení vyšší mateřské je nutné hradit dostatečně dlouho také vyšší sociální pojištění.

Sazba nemocenského pojištění činí 2,3 % a vypočítává se z měsíčního základu. Splatnost pojistného je pak od prvního dne do posledního dne kalendářního měsíce, za který se částka platí. V měsíci, kdy se osoba přihlásí k nemocenskému pojištění, je pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce