banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Od nového roku si podnikatelé opět budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. Zálohy na sociální i zdravotní pojištění se tentokrát zvyšují rekordně, téměř o 2x dvě stě korun. U pravidel plateb sociálního pojištění navíc nastává změna ve splatnosti.


Sociální pojištění

Minimální zálohy se v roce 2019 zvyšují z 2189 Kč na 2388 Kč, tedy o 199 Kč. Záloha na sociální pojištění se odvozuje od daňového základu, respektive od dosaženého zisku. Sazba sociálního pojištění je 29,2 %. Jestliže podnikatel vykonává činnost po celý rok, stanovuje se vyměřovací základ OSVČ jako jedna polovina jeho dvanáctiny. Pokud má podnikatel nižší vyměřovací základ, než je stanovený minimální, hradí minimální zálohu na sociální pojištění.

Od 1. 1. 2019 zároveň nastává změna v pravidlech pro splatnost záloh na sociální pojištění. Částka musí být na účtu ČSSZ připsána v období od prvního do posledního dne měsíce, za který je vypočítána. Není už tedy možné platbu hradit až 20. dne následujícího měsíce, jako tomu bylo do konce loňského roku.  Za každý den prodlení naopak úřad naúčtuje 0,05 % z dlužné částky.


Zdravotní pojištění

Minimální zálohy se v roce 2019 zvyšují z 2024 Kč na 2208 Kč, tedy o 184 Kč. Sazba pro zdravotní pojištění činí 13,5 %. Vyměřovací základ, kterým se sazba násobí, pak vychází z jedné poloviny dosažených příjmů po odečtení výdajů (skutečných či paušálních).

Novou výši minimální zálohy je nutné počítat vždy od měsíce ledna a uhradit nejdéle do 8. dne následujícího měsíce. Jestliže podnikatelé už nyní platí vyšší než minimální zálohu, která je aktuální letos, výši jejich skutečných záloh změní až podaný Přehled OSVČ za rok 2018. Ten je nutné podat nejdéle do měsíce po podání daňového přiznání (tedy do konce dubna, resp. července).

Ing. Lenka Černá - daňový poradce