banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění se odvíjejí od výše výdělků v předchozím roce. Jestliže se vám ale déle tento rok nedaří, můžete si zažádat o jejich snížení.


Žádost podaná zdravotní pojišťovně a ČSSZ se vám vyplatí v případě, že váš průměrný měsíční zisk je v letošním roce minimálně o jednu třetinu nižší než průměrný měsíční zisk v uplynulém období. Tento průměr se počítá ze tří po sobě jdoucích měsíců v daném roce (tedy nejdříve od ledna). K doložení skutečnosti potřebujete konkrétní důkaz, například vedený peněžní deník vašich příjmů.

Jestliže je váš letošní příjem nižší než vloni, přitom platíte vyšší zálohy, o peníze nepřijdete. Pouze se k nim již v letošním roce nedostanete. Započítávají se vám jako přeplatek do nadcházejícího roku, který můžete buď použít na úhradu případných nedoplatků nebo si jej nechat vrátit na účet.

Bude-li vaše žádost uznána, začnete od následujícího měsíce platit zálohy v nové výši, která bude platná až do podání nového přehledu na jaře následujícího roku. Snížená záloha může být maximálně vyměřena na minimální zákonem danou úroveň (až na výjimky z pravidla, např. při výkonu činnosti jako vedlejší). Minimální částka záloh činí v roce 2018: 2024 Kč u zdravotního pojištění a 2189 Kč u sociálního pojištění.

Formulář pro snížení výše záloh si stáhnete na stránkách České správy sociálního zabezpečení:

Žádost o snížení měsíčního vyměřovacího základu OSVČ

Zdravotní pojišťovny mají zpravidla každá svůj vlastní dokument, který taktéž dohledáte na jejich webových stránkách, například u Všeobecné zdravotní pojišťovny zde:

Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ