banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Od začátku letošního dubna provedly úřady více než sto tisíc kontrol, přičemž menší či větší pochybení odhalila u každého čtvrtého podnikatele. Sankce, které v řadě případů udělila, jsou však podle kritiků přemrštěné. Dosahují klidně i tisícinásobku nezaevidované částky. Začátkem dubna se průměrná výše pokuty za nedodržení povinností subjekty v rámci EET evidovaná finančními úřady pohybovala ve výši 10 tisíc Kč. Nejvyšší doposud udělená pokuta činí 260 tisíc korun.


Kontrolní nákupy jsou společně s monitoringem v rámci vybrané provozovny specifickou formou šetření, které umožňují úřadům v souladu se Zákonem o EET prověřovat plnění povinností subjekty. Kontroly se zaměřují zejména na to, zda byla při nákupu vydána účtenka a její údaje řádně odeslány správci daně.

Průměrný počet kontrol dodržování povinností ohledně EET je přibližně 200 denně. Výběr kontrolovaných subjektů přitom závisí na řadě kritérií. Vedle podnětů z analýzy dat získaných díky EET jde také o důvodnou pochybnost o dodržování povinností vyplývající z prošetřování podnikatele ve spolupráci s celní správou.

Kontroloři nicméně v průběhu návštěvy provozovny nesmí podnikateli způsobit žádnou zbytečnou škodu. Zároveň bez jeho souhlasu nesmí pořizovat audio či video záznamy z kontroly.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce