banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V polovině prosince 2017 rozhodl Ústavní soud o zrušení některých částí zákona č. 112/2016, o  evidenci tržeb. Od 1. března 2018 nebudou již bezhotovostní platby podléhat povinnosti evidence tržeb. Z EET budou tedy vyňaty platby kartou, přes platební brány a další podobné způsoby. Důvodem rozhodnutí je snadná dohledatelnost informací skrze jejich elektronickou stopu a také snaha o přehlednější evidenci hotovostních a jim podobných plateb bez elektronické stopy.


Zároveň již na účtenkách nebude povinným uváděným údajem daňové identifikační číslo poplatníka (DIČ), které v případě fyzických osob obsahuje rodné číslo. Dosavadní řešení totiž neumožňuje ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. DIČ nicméně nadále zůstává povinným údajem zasílaným v datové zprávě.

Z rozhodnutí dále vyplývá zrušení náběhu III. a IV. fáze evidence tržeb. III. fáze měla od března 2018 zahrnovat například svobodná povolání, taxislužbu, dopravu a zemědělství, IV. fáze pak od června 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti. Důvodem zrušení je prozatímní nedostatečné všestranné posouzení všech dopadů na ostatní subjekty v podnikatelské sféře, jichž se úprava EET může dotknout. Nové termíny startu a vymezení dotyčných subjektů může nyní určit pouze novela Zákona o evidenci tržeb.

Od konce roku 2018 přestávají platit také následující paragrafy zákona č. 112/2016 Sb.:

§ 10 odst. 2, který se týká tržeb ve zjednodušeném režimu,

§ 12 odst. 4, který se týká tržeb vyloučených z evidence tržeb,

§ 37 odst. 3, který se týká dočasně vyloučených tržeb.

Rozhodnutí tedy mimo jiné uvádí, že výjimky z povinné evidence tržeb již bude možné stanovit pouze zákonem, a nikoliv nařízením vlády ve zjednodušeném režimu. Do konce roku 2018 však stále platí nařízení č. 376/2017 Sb.

Ing. Lenka Černá - daňový poradce