banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

V posledních měsících se v zákoně odehrála řada změn, které významně ovlivnily podnikatelskou sféru. Pojďme si zrekapitulovat nejnovější úpravy legislativy a podívat se na novinky, které nás čekají v příštím roce.


Kontrolní hlášení k DPH

Nařízení platné již od 1. ledna 2016 udává, že všichni podnikatelé, kteří jsou plátci daně z přidané hodnoty (fyzické i právnické osoby), musí podávat speciální daňové potvrzení, tzv. kontrolní hlášení k DPH jako doplněk k řádnému daňovému přiznání k DPH a souhrnnému hlášení. Kontrolní hlášení je nutné podat vždy do 25. dne v měsíci. V opačném případě hrozí pokuta až do maximální výše 500 000 Kč. Podrobnosti naleznete v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH.  

EET

Cílem elektronické evidence tržeb neboli EET ze strany státu je sledovat pohyb majetkových transakcí pomocí evidence všech tržeb kromě bezhotovostních převodů nebo vkladů na účet. Od 1. prosince 2016 začali své tržby evidovat poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb a od 1. března se k nim přidali také malo a velkoobchody. Další subjekty tato povinnost čeká od 1. března 2018. Podrobnosti naleznete v zákoně č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

Prokazování původu majetku

Od 1. prosince 2016 nabyla účinnosti také novinka v zákoně o daních z příjmů č. 321/2016 Sb. – prokazování původu majetku. Umožňuje finančním úřadů vyzvat poplatníky k prokázání příjmů v případě důvodného podezření o nedoložení některých příjmů či doložení příjmů, které neodpovídají nárůstu doloženého jmění a odlišují se o více než 5 mil. korun. Na základě výzvy musí poplatník prokázat správci daně původ svých příjmů a v případě, že tak neučiní, může mu úřad vyměřit penále ve výši 50-100 % z příjmů (v případě, že by u stanovených příjmů daň nepřesáhla 2 000 000 Kč).

Statistické výkazy o podnikání

Podnikatel má nově povinnost také vyplňovat statistické výkazy, v nichž uvádí údaje o svém podniku. Data pak slouží například k výpočtu míry inflace, anebo HDP, které provádí Český statistický úřad, a na jejichž základě dochází ke tvorbě hospodářské politiky, jak uvádí ČSÚ na svých webových stránkách. Ten v případě nedodržení této povinnosti může udělit pokutu až do výše 100 000 Kč. Podnikatelé, kteří byli osloveni ke spolupráci, vyplňují výkazy primárně elektronicky prostřednictvím aplikace DANTE WEB.

Ochrana osobních údajů podle GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 neboli General Data Protection Regulation (GDPR) vejde v platnost 25. května 2018. Ukládá podnikatelům řadu nových povinností z hlediska ochrany osobních údajů – zákazníků, zaměstnanců i všech zainteresovaných osob v podnikání. Vysokých sankcí, které mohu být v řadě případů dokonce likvidační (až 20 mil. Eur nebo 4 % z ročního obratu), se už nyní obává většina podnikatelů. Správu bude mít na starosti vznikající Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), jenž zároveň bude mít právo nahlížet do evidence zpracování osobních údajů, kterou nařízení nově ukládá. Nařízení se dotkne všech podnikatelů zaměstnávajících více jak 250 zaměstnanců, anebo jejich činnost zahrnuje práci s tzv. citlivými údaji, která představuje riziko pro práva a svobody dotčených osob.

Jaká data dle nařízení patří mezi tzv. osobní údaje? Například jméno, adresa, trvalé bydliště, pohlaví, věk, rodné číslo, ale i fotografie, emailová či telefonní adresa a nově například také cookies (údaje o uživatelích z internetových prohlížečů). K užití takových dat bude potřeba souhlas osoby a jakýkoliv jejich únik budou podnikatelé muset hlásit příslušnému úřadu ve stanovených lhůtách.

V roce 2018 se podnikatelů dotknou i další novinky, například chystaná novela zákona o veřejných rejstřících či novela občanského zákoníku, která vejde v platnost od začátku ledna a znovu navrátí například předkupní právo spoluvlastníků nemovité věci. Jste na tyto změny připraveni?

Ing. Lenka Černá - daňový poradce