banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Elektronická evidence tržeb (užívaná zkratka EET) startuje již 1. prosince letošního roku. V první fázi jsou do ní zahrnuty jen stravovací a ubytovací služby. Stravovací služby poskytují např. restaurace, hostince, kavárny, cukrárny, fast foody, jídelny (kromě školních a závodních) a další. Ubytovací služby poskytují hotely, penziony, motely, kempy a další. Druhá fáze bude zahájena k 1. březnu 2017 a bude se týkat všech maloobchodů a velkoobchodů. Třetí a čtvrtá fáze jsou naplánovány až na rok 2018 (ostatní činnosti a vybraná řemesla včetně prodeje na farmářských trzích).


V souvislosti s EET byla schválena novela Zákona o DPH => snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 na 15 % (kromě podávání alkoholických nápojů) od 1. prosince. Naopak ve formě návrhu je zatím stejné snížení sazby DPH u točeného piva. Další podporou zavedení EET je pak sleva na dani z příjmů, kterou si mohou uplatnit podnikatelé (jen fyzické osoby), ve výši 5.000 Kč a to paušálně (bez dokládání skutečně vynaložených nákladů).

A jak to bude celé fungovat? Podnikatel (plátce i neplátce DPH) při platbě zákazníka v hotovosti či platební kartou zašle datovou zprávu o transakci v již známém formátu XML Finanční správě. Do limitu 2 sekund obdrží zpět potvrzení o přijetí s unikátním kódem, který podnikatel uvede na vystavenou účtenku zákazníkovi. Při přihlášení do webové aplikace EET podnikatel uvidí údaje o svých provozovnách, správu svého certifikátu a informace o zasílaných tržbách. V případech problémů s internetem či poruše pokladního zařízení jsou stanoveny Finanční správou přesné postupy. Pro podnikatele bez přístupu k internetu bude platit „zjednodušený režim“ (po schválení jeho žádosti Finančním úřadem).

Veškerá metodika Finanční správy je již nyní dostupná na webu www.etrzby.cz a dále je k dispozici telefonní infolinka: 225 092 392. Od 1. září bude možno si podávat Žádosti o autentizační (přihlašovací) údaje a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu nebo osobně na pracovištích Finančních úřadů. Finanční správa aktuálně nabízí všem poplatníkům zdarma účast na konferenci „Evidence tržeb v praxi“, která se koná 16. a 17. září v Brně (program obou dnů je totožný, účast na základě registrace). Od 1. listopadu pak podnikatelé budou mít možnost si EET vyzkoušet v „testovacím provozu“. Pokud poskytujete stravovací služby, doporučuji nastudovat na webu státní správy, jaký je správný postup s obdrženým spropitným.

Ing. Lenka Černá – daňový poradce