banner

Služby

POSKYTUJEME KVALITNÍ SLUŽBY,
KTERÉ DÍKY OSOBNÍMU PŘÍSTUPU DOKÁŽEME
PŘIZPŮSOBIT VAŠÍ FIRMĚ PŘÍMO NA MÍRU.

Ekonomické poradenství

Nabízíme nezávislý pohled na hospodaření vaší firmy. Provedeme analýzu nákladů a výnosů vašich jednotlivých středisek, pomůžeme s řízením pohledávek a závazků. Zoptimalizujeme vaše finanční procesy tak, aby váš podnik efektivně hospodařil. Poradíme vám v oblasti řízení financí a podpoříme vaše rozhodování. Odpovíme srozumitelně na vaše ekonomické otázky. Důvěra a diskrétnost jsou pro nás samozřejmostí.

 

Potřebujete poradit při uzavírání obchodu, zda pro vás nebude ztrátový? Nebo řešíte jinou otázku ohledně svého podnikání? Hledáte radu při získání či přefinancování úvěru? Víte, jaký způsob odměňování můžete poskytnout svým zaměstnancům?

 

Provedeme zpracování základních finančních výkazů hospodaření (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Rozdílové Cash flow) včetně jejich komentáře s upozorněním na problémové oblasti.

Propojíme finanční výkazy z údajů z jiných informačních modulů (Majetek, Sklad, Výroba, Personalistika, CRM apod.) a zajistíme jejich kompatibility s účetnictvím.

Zpracujeme hospodaření společnosti podle specifikovaných nákladových oblastí (Střediska, Zakázky, Činnosti). Přizpůsobíme export výstupů podle potřeb klienta a provedeme jejich rozbor v návaznosti na účetní systém.

Zajistíme přípravu finančních a plánů, pravidelné sledování jejich plnění, srovnávání plánů s realitou a navrhování řešení k odstranění jednotlivých negativních jevů.