banner

Aktuality

SLEDUJEME  ZA VÁS AKTUÁLNÍ DĚNÍ
V OBLASTI ÚČETNICTVÍ, MEZD, DANÍ
A PODNIKOVÝCH FINANCÍ. 

Drobní živnostníci by mohli mít od ledna 2021 možnost nově platit dobrovolnou paušální daň namísto samostatných záloh. Daň by činila 5.740 korun měsíčně – z toho Sociální pojištění: 3.126 korun, zdravotní pojištění: 2.514 korun a daň 100 korun. Nevyplatí se však každému.


Novinka se týká OSVČ, kteří:

  • nejsou plátci DPH a nemají registrační povinnost,
  • nejsou v insolvenčním řízení,
  • nemají příjmy ze závislé činnosti (vyjma DPP),
  • nevykonávají funkci společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti.

    Měsíčně by OSVČ odváděli jen jednu zálohovou platbu a po skončení zdaňovacího období vyplnili jediný formulář a doplatili jedinou částku.

    Novinka by tak ulehčila administrativě a některým OSVČ také ušetřila peníze. Zároveň je příslibem snížení kontrol a také možnosti vyhnout se platbám za daňové poradce či účetní. S navýšením částky sociálního pojistného obsaženého v paušálu by zároveň živnostníci připláceli více důchodového systému, a tím zvýšili svůj důchod.


Naopak by živnostníci ztratili možnost uplatňovat daňové zvýhodnění, nezdanitelné částky a slevy na dani (všechny, včetně slevy na poplatníka nebo děti).

Paušální daň by se tedy pravděpodobně vyplatila nejvíce bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy pod hranicí 800 tisíc korun. Záleží však i na výši uplatněného výdajového paušálu.

Příklad 1: Podnikatel s ročními příjmy 800 tisíc korun, uplatňuje 40% výdajový paušál:TAB 1

Příklad 2: Podnikatel s ročními 400 tisíc korun, uplatňuje 80% výdajový paušál:

TAB 2


K přihlášení do paušálního režimu je potřeba vyplnit formulář - tzv. Oznámení o vstupu do paušálního režimu a zaslat jej na finanční úřad. Nejpozději však do 10 dnů po začátku zdaňovacího období, tedy do 10. ledna daného roku. Novelu však zatím projednává Parlament.